Procedura de Certificare, Supraveghere, Recertificare

Certificare

  • Cerere ‐ Initializarea procesului general pentru auditul de certificare
  • Propunere ‐ Dupa analiza standardelor, domeniului de certificare si a numarului de angajati, se trimite propunerea de certificare cu privire la costuri si la numarul zilelelor de audit
  • Expediere Ghid de Certificare ‐ Potentialii clienti sunt informati despre procedura de certificare si despre cerințele legate de emiterea certificatului
  • Acord de certificare, contract ‐ Dupa semnarea cererii de certificare si a contractului, fiecare cerinta a clientului va fi indeplinita inaintea inceperii certificarii.
  • Elaborarea Planului de audit, echipa de audit - Se va face planificarea auditurilor si a componentei echipei de audit in functie de domeniul de certificare, programul si competenta auditorilor
  • Audit - Etapa 1 de audit se efectuează pentru a verifica documentele sistemului de management al clientului. Scopul etapei 2 a auditului este sa evalueze implementarea, inclusiv eficacitatea sistemului de management. Etapa 2 de audit va avea loc la sediul clientului. Se va furniza o copie a fiecarui raport de audit
  • Verificare - G-CERTI va emite decizia sau comentarii in scris cu privire la eligibilitatea fiecarui client pentru continuarea certificarii dupa primirea raportului de audit.

Supraveghere

  • Cerere - Data primului audit de supraveghere dupa certificarea initiala nu trebuie sa fie la mai mult de 12 luni de la ultima zi a etapei 2 de audit. Se va furniza o copie a fiecarui raport de supraveghere
  • Verificare - G-CERTI va emite decizia sau comentarii in scris cu privire la eligibilitatea fiecarui client pentru continuarea certificarii dupa primirea raportului de audit de supraveghere.

Recertificare

  • Cerere - Un audit de recertificare se desfasoara la fiecare 3 ani si va fi efectuat in termenul de valabilitate al certificatului.
ACREDITARE